คอร์สครึ่งวัน (ทริปปั่นจักรยาน)

สถานีรถไฟ Aizu Wakamatsu Station

5 นาที

 1. หออนุสรณ์ Noguchi Hideyo Seishun Hall (กาแฟและของหวานที่คาเฟ่ Aizu Ichiban-kan)

  Noguchi Hideyo Seishun Hall (coffee and sweets at Aizu Ichiban-kan)

  1 นาที

 2. Noguchi Hideyo Seishun Hiroba

  Noguchi Hideyo Seishun Hiroba

  1 นาที

 3. โบถส์ Wakamatsusakae-machi

  Wakamatsusakae-machi Church

  10 นาที

 4. ปราสาท Tsuruga-jo

  5 นาที

 5. กำแพง Koga-machi-guchi

  Remnants of Koga-machi-guchi Wall

  1 นาที

 6. อาหารกลางวัน (วัปปะเมชิ(อาหารท้องถิ่น) ที่ร้าน Takino หรือ เมนูเนื้อม้าที่ Tsuruga)

  Lunch (horsemeat cuisine at Tsuruga or wappa-meshi(local cuisine) at Takino)

  15 นาที

สถานีรถไฟ Aizu Wakamatsu Station